Általános Szerződéses Feltételek


1. Bevezetés

Az alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik.
Egyrészről a webpapir.present-perfect.hu honlap használóira, (továbbiakban "Vevő"), másrészről a Webpapír Kft.-re (továbbiakban Szolgáltató). A honlapon található ÁSZF a megjelenés pillanatától érvényes és nem alkalmazható a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának időpontjában, érvényben lévő ÁSZF érvényes. Rendelés leadásával a Vevő az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webpapír Kft. portálon végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Szolgáltató között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

Szolgáltató adatai:
Név: Webpapír Kft.
Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 157.
Ügyfélszolgálat, postacím és üzlet: 1045 Budapest Rózsa utca 21.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől – csütörtökig: 11-18, Pénteken: 11-16 óráig
Telefonszám: 36 1 704 59 90
Faxszám: 36 1 704 59 90
E-mail cím:
info@webpapir.hu
Adószám: 14866827-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-923671
Bankszámlaszám : Raiffeisen Bank 12010422-01484845-00100001


2. Rendelés

Négy rendelési forma áll a Vevő rendelkezésére:
- interneten keresztül, éjjel-nappal a hét minden napján.
- e-mailen keresztül:
info@webpapir.hu
- Faxon:             36 1 704 59 90
- Személyesen: üzletünkben
- Webáruházunkban leadott rendelésekről automatikus visszaigazolást küld a rendszer, ha nem kapott ilyet akkor a rendelés nem sikerült.


3. Termékinformáció

A Szolgáltató mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módja a partnerek, illetve a beszállítók által adott technikai adatok és termékleírások illetve a termékről készült fényképek, melyek publikálása a technikai korlátoknak megfelelően és a legmegfelelőbb piaci standardok tiszteletben tartásával történik. A gyártóknak jogukban áll a termékeik műszaki adatait módosítani, illetve a gyártmányokat is megszüntetni minden előzetes bejelentés nélkül.

4. Árak, fizetési módok

A honlapon megadott eladási árak magyar Forintban vannak megadva és tartalmazzák az általános forgalmi adót és az egyéb közterheket. A feltüntetett árak szállítási költség nélkül értendőek. A termékeink szállítási költségei a Vevőt terhelik és a rendelés lezárásaként, számlázáskor a kiválasztott termékek mellet külön tételként szerepeltetjük a számlán.
Számlázáskor mindig azt az árat vesszük figyelembe, amely a megrendelés pillanatában a honlapunkon szerepel.

Fizetés és áruátvételi módok:
Előátutalás:
A rendelést követően az elkészített Proforma számla alapján. Az előátutalás jóváírásának napján indítjuk a csomagot vagy tesszük lehetővé annak átvételét. Előátutalással történő fizetést követően a megrendelt terméket átveheti üzletünkben, kiszállítás esetén a Futártól vagy a Pick Pack Ponton.
Csak akkor készítjük el a Proforma számlát, ha meggyőződtünk a rendelése teljesíthetőségéről!

Személyesen üzletünkben.

Készpénz
Bankkártya

Az áru átvételekor a Szállítónál:
Készpénz

Pick Pack Ponton:
Készpénz
Bankkártya (nem minden esetben, érdeklődjön az átadási ponton!)

Kivételt képez a készpénzes fizetés alól az a megrendelés, ami 4 doboznál azaz 20 csomagnál több irodai kommunikációs papírt tartalmaz. Ebben az esetben az előátutalásos fizetési módra van lehetőség.

Ezenkívül, szerződött partnereinknek lehetőséget adunk a halasztott átutalásos fizetésre is. Ehhez, kérem vegyék fel cégünkkel a kapcsolatot.

5. Rendelkezésre állás

Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük. Ha az Ön által megrendelt áru a raktárkészletünkben nem áll rendelkezésre, akkor e-mailben értesítjük, hogy milyen határidővel tudjuk a kiszállítást teljesíteni.
Ha több árut rendel, és közöttük vannak olyan termékek, melyek ideglegesen nem állnak rendelkezésre raktárkészletünkön, akkor kérésre kiszállítjuk a rendelkezésre álló árukat, és a hiányzó termékeket azok beérkezése után teljesítjük.
Egyes termékeket, csak egyedi megrendelés alapján szállítunk, a speciális szállítási határidőket a termék adatlapjában feltüntetjük. Egyedi rendelésre szállított termékek estében az eladó jogosult előleget kérni az összeg nagyságára tekintet nélkül.

6. Szállítás, áruátvétel

A Honlapon vásárolt termékeket az ország egész területére kiszállítjuk. A szállítás arra a címre történik, amely a rendelésnél megadásra került.
Kérjük a szállítási címet, úgy határozzák meg, hogy az áruátvétel időpontjában munkanapokon 8-17 óráig a futárnak lehetősége legyen az áru átadására.

Szállítás, átvétel módja:
Futárszolgálat segítségével – Ha a termék raktáron van (az esetek döntő többségében igen) akkor a rendelés visszaigazolásától számított 48-92 órán belül Magyarország teljes területén a kért címre érkezik futárszolgálat segítségével. A kiszállítás munkaidőben 8-17 óra között történik, mivel a futárok hasonlóan dolgoznak, mint a postai kézbesítők, így pontosan nem lehet meghatározni, mikor érkeznek a kézbesítés helyére. Emiatt kérjük olyan szállítási címet, határozzon meg, ahol biztosítani tudja ez áru átvételét. Amennyiben a szállító nem talál a kézbesítés helyén senkit, telefonon veszi fel a kapcsolatot a címzettel. Ezért fontos, hogy olyan telefonszámot adjon meg a regisztrációnál, amelyen bármikor el lehet Önt érni.
Futárszolgálattal kézbesített csomagok költsége egységesen bruttó: 1500Ft/csomag. Amennyiben a megrendelés eléri a bruttó: 25 000 Ft-ot a kiszállítás ingyenes,  ez alól kivételt képeznek a különösen nagyméretű, illetve sérülékeny nehezen mozgatható termékek, továbbá azon rendelések, melyben a rendelésnek az össztömege meghaladja a 30 kilogrammot! További kivételt képez a Pick Pack Pontra történő árufeladás is, melynek egységes díja bruttó 990 Forint.


Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetett szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tudjuk a felelősséget vállalni a szállítás során történt, a szállítási szerződésen kívül álló harmadik fél által vagy a Vevő által vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért.

7. Csomagolás

A megrendeléseket biztonságos kartondobozban, vagy borítékban csomagolva szállítjuk. Így a megrendelt áruk szállítás közben nem sérülhetnek. Amennyiben mégis külsérelmi nyomokat lát átvételkor a csomagoláson, úgy vetessen fel a kézbesítővel jegyzőkönyvet erről az esetről, amelynek egy példánya Önnél marad és egy példány a kézbesítőnél.

8. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek vagy több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
-    Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
-    Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
8.1. Elállási jog
8.1.1 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
-    Mindhárom esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
-    Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
-    Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
-    Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
jelen ÁSZF 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
-    A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzleteiben is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
- Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
- A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
- A Bankkártyás vásárlást a Szolgáltató a visszatérítés során átutalással teljesíti.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállás esetén a Szolgáltató nem köteles az átvett vételár, szolgáltatási díj után kamatot fizetni.

Elállási nyilatkozat minta letöltése: Kattintson ide!

9. Jótállás
Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Amennyiben a fogyasztási cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodott úgy azt a Vevő kívánságára kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Ha a fogyasztási cikk meghibásodása a vásárlástól számított harmadik nap után jelentkezik vagy a harmadik nap után jelzik, úgy a garanciaviselő félnek kell a hibát elhárítani (Garanciaviselő az aki a termékhez kapott garanciajegyen megtalálható). Ez akkor is igaz, ha a garanciaérvényesítést a Vevő a vásárlás helyén kezdeményezi. Ebben az esetben a hibás terméket átvesszük és gondoskodunk annak szakszervizbe történő oda és vissza szállításáról. Csere esetén szükség van a garanciaviselő által kiállított "Cserére jogosító igazolás"-ra.
Számítástechnikai berendezések kellékanyagai (tonerek, patronok, dobegységek és különböző alkatrészei) meghibásodása esetén minden esetben a termék gyártója által kijelölt szakszervíz bevizsgálási jegyzőkönyvének alapján tudjuk a garanciaigényt kezelni.
Például egy 3 napon belül visszahozott, de ezen idő alatt kinyomtatott tintapatron iránti csereigény jogossága vitatható!


11. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően.
A Szolgáltató nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél a Szolgáltató szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen a legszükségesebb adatok átadása. Továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

A szolgáltató az érdeklődőknek promóciós e-maileket küld, melyben újdonságokról, kiárusításokról, illetve hasznos információkról értesíti vásárlóit. A Szolgáltató az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére.
Kizárólag a Szolgáltatónak áll jogában akciós anyagokat, tartalmazó reklámokat küldeni.
A Vevő vásárlásával vagy regisztrációjával feltétel nélküli hozzájárulását adja, hogy Szolgáltató promóciós e-mail üzenetekkel kereshesse meg. A vonatkozó törvények értelmében a Vevő írásos nyilatkozattal rendelkezhet ennek ellenkezőjéről illetve a későbbiekben bármikor módosíthatja igényét, melyet a Szolgáltató tiszteletben tart.
A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

12. A felelőség korlátozása

A Webpapír Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Szolgáltató áruházának akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a Vevő felelős a Szolgáltató áruházához való kapcsolódásáért és a Szolgáltató áruházában való vásárlásért.
A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Szolgáltató webáruházában történt megjelentés időpontjától lép életbe.
A Szolgáltató bármikor módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait értesítés és bárminemű kötelezettség nélkül.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Szolgáltató webáruházában.

WEBPAPÍR KFT.


Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól és növelik a felhasználói élményt, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.